Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru Općine Pojezerje

Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru Općine Pojezerje

Gostovanje izložbe “Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru Općine Pojezerje” u Arheološkom muzeju Zadar  Od 15. ožujka do 01. svibnja 2019. godine u Arheološkom muzeju Zadar gostuje izložba “Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru Općine Pojezerje”. Autorica izložbe je Konstanta Bukovac, kustosica Arheološkog muzeja Narona. Ovom izložbom Arheološki muzej Narona u Zadru […]

Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi

Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi

Arheološki muzej Narona i Muzej vučedolske kulture imaju čast pozvati Vas na prigodno predavanje prof. dr. sc. Aleksandra Durmana i otvorenje izložbe Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi u četvrtak 28. ožujka u 18:00 sati  Arheološkom muzeju Narona.Predavanje će se održati u 18:00 a otvorenje izložbe u 19:00 sati.Autori stručne koncepcije […]

STAKLO kasnog srednjeg i novog vijeka iz zadarskih muzeja

U Arheološkom muzeju Narona 15. veljače otvorena je gostujuća izložba Muzeja antičkog stakla u Zadru, pod nazivom “STAKLO kasnog srednjeg i novog vijeka iz zadarskih muzeja”. Prigodom otvorenja izložbe nazočne je pozdravio ravnatelj Arheološkog muzeja Narona Toni Glučina, a potom je izložbu predstavio i sam autor Šime Perović koji je […]