Djelatnici

mr. sc. Toni Glučina – toni.glucina@amnarona
Ravnatelj, viši kustos

Maja Bebić, dipl. iur. – tajnistvoamn@gmail.com
Tajnik ustanove
+385 (20) 687 149

Mladenka Cvitković, dipl. oec. – racunovodstvoamn@gmail.com
Voditelj računovodstva

Konstanta Bukovac – kustos@a-m-narona.hr
Viša kustosica

Sanda Viskić – sanda.viskic@gmail.com
Kustosica-dokumentaristica

Ivan Gnječ – restaurator.amnarona@gmail.com
Konzervator-restaurator
+385 (20) 687 407 

Ana Taslak Prusac – ana.taslak@a-m-narona.hr
Viši stručni suradnik (za poslove marketinga i prodaje)
+385 (20) 691 596

Ivica Bukovac – ivicabukovac@yahoo.com
Muzejski tehničar
+385 92 15 89 355

Translate »
Skip to content