Djelatnici

mr.sc. Toni Glučina
Ravnatelj
E-mail: toni.glucina@a-m-narona.hr
Tel: +385 (20) 687 149

Maja Bebić, dipl.iur.
Tajnik ustanove
E-mail: maja.bebic@a-m-narona.hr
Tel: +385 (20) 687 149

Mladenka Cvitković, dipl.oec.
Voditelj računovodstva
E-mail: racunovodstvoamn@gmail.com
Tel: +385 (20) 687 149

Konstanta Bukovac
Viša kustosica
E-mail: kustos@a-m-narona.hr
tel: 020 687 149

Sanda Viskić
Kustosica
E-mail: sanda.viskic@gmail.com
mob: 092 312 1777

Restaurator/ica
E-mail: 
tel: 020 687 407

Ana Taslak Prusac
Viši stručni referent (za poslove prodaje i marketinga)
E-mail: ana.taslak@a-m-narona.hr
Tel: +385 (20) 691 596

Ivica Bukovac
Muzejski tehničar
Tel: +385 (20) 691 596

Translate »
Skip to content