Erešove bare

Erešove bare – vila suburbana i starokršćanska crkva

Na močvarnom predjelu zvanom Bare nalazi se arheološki lokalitet Erešove bare, smješten zapadno od Donjeg grada, dakle extra murros. Na tom je mjestu u II. st. izgrađena rimska villa rustica o čijem postojanju svjedoče ostaci arhitekture, ulomci fresaka, arhitektonske dekoracije i kamene plastike, te sitnog keramičkog i staklenog materijala. Arheološkim istraživanjem utvrđene su tri faze gradnje. Prva je obuhvaćala izgradnju vile u II. st., u drugoj fazi na istom je mjestu podignuta nova vila u III. st., dok je treća faza datirana u kraj IV. i početak V. st.

Vila je vjerojatno porušena u V. st. i na njenom mjestu je podignuta starokršćanska crkva. Gradnja crkve stavlja se u kraj VI. ili početak VII. st., a izgrađena je kao jednobrodna crkva s narteksom i apsidom koja je izvana bila četvrtasta, a iznutra polukružna. Uz zid apside s unutrašnje strane pronađena je klupa za kler. Također su pronađeni i ulomci oltarne pregrade koja je dijelila prostor crkve na dva dijela, onaj namijenjen vjernicima i onaj namijenjen kleru. Lokalitet Erešove bare je konzerviran i prezentiran, te se može posjetiti u sklopu obilaska gradskih zidina Donjeg grada.

Translate »
Skip to content