Gradski bedemi

Gradski bedemi – obrambeni sustav iz grčkog, rimskog i ranokršćanskog doba

Najstariji ostaci gradskih bedema potječu iz 4./3. st. pr. Kr., iz vremena formiranja emporija i nalazilisu se na vrhu brijega gdje su pronađene dvije okrugle kule, koje su flankirale ulazna gradska vrata. Zidine su građene u tradiciji ilirsko-helenističkog obrambenog sustava. U drugoj fazi grad se lepezasto širi padinama brijega prema jugoistoku. Okrugle kule zamijenjene su kvadratnim i pravokutnim, a dvije linije bedema sastaju se pod tupim kutom na vrhu brijega, dok na istočnoj strani gdje je tekla rijeka nisu bili potrebni. Na sjevernom potezu zidina pronađeno je šest kula, četiri starije i dvije mlađe i gradska vrata na komunikaciji Narona – Bigeste (Ljubuški) – Salona.

O gradnji kula govore nam dva sačuvana natpisa, u jednom koji potječe iz rimskog republikanskog doba (polovica 1. st. pr. Kr.) spominju se gradski magistri i kvestori koji podižu ili popravljaju jednu kulu. Na potezu zidina koje štite grad s jugozapadne strane otkrivene su četiri pravokutne kule, koje su po svoj prilici suvremene ostacima helenističkog emporija iz 2. st. pr. Kr., pronađena ispod razine rimskog foruma.

Uz četvrtu antičku kulu uzdiže se tzv. Erešova kula, kuća na dva kata koju je sagradio župnik sela Vida, don Bariša Ereš 1825. godine. Kuća predstavlja svojevrstan epigrafski muzej na otvorenom, jer je u njoj, uz razne druge kamene fragmente, uzidano mnoštvo natpisa stare Narone. U trećoj fazi razvoja, grad zauzima prostor u podnožju brežuljka gdje krajem 1. st. pr. Kr. i početkom 1. st. po. Kr. nastaje forum, podiže se Augusteum, hram posvećen Augustu i carskoj dinastiji, kao i druge javne zgrade. To je vrijeme mira (Pax Romana) i najvećeg prosperiteta grada, kada gradske fortifikacije nisu bile potrebne. Tek se u drugoj polovici 2. st., u vrijeme invazije germanskih plemena Kvada i Markomana, ponovo grade i popravljaju gradske zidine.

U kasnoantičko, nesigurno vrijeme, grad polako propada, a bedemi se ponovo dograđuju ali u znatno lošijoj tehnici zidanja.

Translate »
Skip to content