Izložba Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona

U Arheološkom muzeju Narona 10. srpnja 2020. godine u 19:00 se otvara izložba Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona. Izložba ostaje otvorena do 20. kolovoza 2020. godine.


Na ovoj izložbi se po prvi put predstavljaju predmeti koje je u dva navrata, od 2016. do 2018. godine, gospodin Zlatko Huzek darovao Arheološkom muzeju Narona. Ovi predmeti obogatili su četiri muzejske zbirke: Antičku, Numizmatičku, Novovjekovnu i Studijsku. U prvom navratu 2016. godine dobili smo dio predmeta iz njegove privatne kolekcije.

Izložba je rađena s ciljem podizanja svijesti o potrebi darovanja predmeta kulturne baštine muzeju radi njihovog pravilnog zbrinjavanja, obrade, pohrane i očuvanja za buduće generacije te davanja uvida javnosti u to što u muzeju radimo s darovanim predmetima.

Gospodin Zlatko Huzek darovao je Arheološkom muzeju Narona u dva navrata, od 2016. do 2018. godine, ukupno 171 komad novca, 171 ulomak i cjeloviti predmet izrađen od metala, keramike i kremena te 39 fotografija. Ovi su darovi obogatili četiri muzejske zbirke: Antičku, Numizmatičku, Novovjekovnu i Studijsku. Zaprimljeni predmeti su posebni jer se radi o nalazima novaca i dijelova fibula s nepoznatih nalazišta, te novcu, kremenu, metalnim i keramičkim predmetima prikupljenim na prostoru djelovanja muzeja, odnosno na Jerkovcu u Metkoviću.

Potonji predmeti su veliki doprinos poznavanju rimskodobnog pokretnog materijala iz agera u neposrednoj blizini Narone. Prema načinu uporabe i namjeni moguće ih je razvrstati na građevne elemente, posude, ukrasne i uporabne dijelove nošnje, dijelove vojne i konjske opreme, oružje, oruđe, dijelove vage, pisaći, toaletni i medicinski pribor. Na ovoj dvojezičnoj izložbi će biti prezentirano ukupno 114 predmeta iz donacija gospodina Huzeka. Izložba je rađena s ciljem podizanja svijesti o potrebi darovanja predmeta kulturne baštine muzeju radi njihovog pravilnog zbrinjavanja, obrade, pohrane i očuvanja za buduće generacije te davanja uvida javnosti u to što u muzeju radimo s darovanim predmetima.

Izložba Darovi Zlatka Huzeka

Translate »
Skip to content