Izložba “Potopljeni grebeni” Arheološkog muzeja u Zadru

Do 20. listopada 2021. u Arheološkom muzeju Narona postavljena je izložba Potopljeni grebeni, Arheološkog muzeja u Zadru.
 Izložba donosi pregled arheološkog materijala izvađenog iz mora tijekom podvodnih arheoloških istraživanja Silbe i silbanskih grebena.

Radi se o artefaktima koji su izvađeni tijekom istraživanja dva brodoloma na grebenima – rimskog i novovjekovnog, kao i s rekognosciranja podmorja užeg silbanskog akvatorija. Sami predmeti su raznovrsni po obliku i materijalu, a prezentirani su u obliku amfora, kuhinjske keramike, krupnijih keramičkih proizvoda, staklenih proizvoda kao i metalnih dijelova broda i brodske opreme. Izložbu prati i 7 panoa s tekstom i slikama s arheoloških istraživanja.

Autori izložbe su kustosi Arheološkog muzeja Zadar Dino Taras i Dušanka Romanović te dipl. arheologinja Marija Ivić.

Translate »
Skip to content