Otvorenje izložbe Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona

Sinoć u 19 sati u Arheološkom muzeju Narona otvorena je izložba ‘Darovi Zlatka Huzeka u zbirkama Arheološkog muzeja Narona’.
Na ovoj dvojezičnoj izložbi je prezentirano ukupno 114 predmeta iz donacija gospodina Huzeka. Većina nalaza je datirana u rimsko razdoblje, a 4 novčića,18 metalnih i 1 kremeni predmet su novovjekovni. Prema načinu uporabe i namjeni ove predmete je moguće razvrstati na građevne elemente, posude, ukrasne i uporabne dijelove nošnje, dijelove vojne i konjske opreme, oružje, oruđe, dijelove vage, pisaći, toaletni i medicinski pribor. Zbog loše arheološke istraženosti Jerkovca u Metkoviću, kao i prostora agera između Narone i Metkovića, sva evidentirana nalazišta i pokretni nalazi su putokaz za buduća istraživanja.
Izložba će biti otvorena do 20. kolovoza 2020.

Translate »
Skip to content