Nmedia
Nmedia

AUGUSTEUM

Augusteum

Najznačajnija građevina koja se nalazila na forumu rimske Narone bio je rimski hram Augusteum, sagrađen oko 10. g. pr. Kr. Iako je njegova arhitektura prilično loše sačuvana ipak su nam sačuvani ostaci omogućili da rekonstruiramo izgled hrama.

Hram se sastojao od zatvorenog prostora cele tj. svetišta i otvorenog prostora, pronaosa tj. trijema. Vanjski kameni zidovi su bili ožbukani te su imitirali obloge od mramornih ploča. Unutrašnjost je također bila ožbukana te dijelom ukrašena freskama. Na zapadnoj strani cele podignuta je tribina za carske skulpture, kojoj su dolaskom novih skulptura dodane sjeverna i južna tribina. Podnica svetišta je bila ukrašena mozaikom s geometrijskim motivom izrađenim od crnih i bijelih kockica te je to jedan od najranijih primjera rimskih mozaika u provinciji Dalmaciji. Na tribinama su se nalazile mramorne skulpture rimskih careva i članova njihovih obitelji, prikazanih u nadnaravnoj veličini. Skulpture su postavljane u razdoblju od kraja 1. st. pr. Kr. pa do druge polovine 1. st. po. Kr., a predstavljaju članove julijevsko-klaudijevske dinastije i jednog flavijevskog vladara. U svetištu se također nalazi i natpis rimskog namjesnika provincije Dalmacije Publija Dolabele u čije vrijeme je izgrađena cestovna mreža koja je povezala Salonu s ostatkom provincije. Sredinom 2. st postavljena su i dvije privatne posvete na postoljima za kipove, koji su vjerojatno predstavljali božicu Veneru, praroditeljicu julijevskog roda. Augusteum je napušten krajem 4. stoljeća ili početkom 5. st. nakon što je kršćanstvo proglašeno državnom religijom. O propadanju i uništavanju hrama svjedoče izlomljene i obezglavljene skulpture koje su pronađene porušene na mozaiku. U 5. i 6. stoljeću na ruševinama Augusteuma nastaje groblje na kojem brojčano više zastupljeni dječji ukopi u amforama i pod tegulama. Najveća vrijednost naronitanskog Augusteuma je to što se na jednom mjestu može pratiti uspon i pad carskog kulta.