Restauratorsko-konzervatorska radionica

U prostorijama nekadašnje arheološke zbirke u Vidu, u prizemlju škole uređene su i opremljene prostorije Arheološkog muzeja Narona. Sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske uređeni su prostori muzejske čuvaonice i restauratorsko-konzervatorske radionice u kojoj će se obavljati prezervacija i inventarizacija arheološke građe koja se nalazi u Muzeju, kao i građe sa budućih arheoloških istraživanja.

13062010124

Translate »
Skip to content