Upravno vijeće

dr. sc. Ivan Alduk, predsjednik Upravnog vijeća AMN
dr. sc. Domagoj Perkić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća AMN
Zrinka Mioč, prof., član
Konstanta Bukovac, član
Maja Bebić, dipl. iur. član

Translate »
Skip to content