Kaciga ilirskog ratnika- gostujuća izložba

2-200x300U AMN otvorena je gostujuća izložba kolega iz dubrovačkih muzeja, a može se pogledati do rujna 2014., u sklopu stalnog postava muzeja. Na izložbi „Kaciga ilirskog ratnika“ prikazana je rekonstruirana brončana kaciga, nastala oko 500. godine pr. Kr. Tri ulomka ove kacige, pronađena na nepoznatom lokalitetu u Cavtatu, darovana su ondašnjem Domorodnom muzeju u drugoj polovici 19. stoljeća. Zahvaljujući najnovijem pronalasku dvije kacige istog tipa u široj dubrovačkoj okolici, kaciga ilirskog ratnika iz Arheološkog muzeja uspješno je rekonstruirana i datirana, a sada je imate priliku vidjeti u muzeju Narona. Kacige ovog tipa su najčešći prilog ilirskih „ratničkih grobova pod humcima“ u 5. stoljeću pr. Kr., a pripadale su ratnicima najvišega vojnog ranga.

Translate »
Skip to content