2000. godina od smrti cara Augusta

August 3DPovodom obljetnice 2000. godina od smrti cara Augusta objavljujemo 3D model kipa cara Augusta koji se nalazi u nekadašnjem Augusteumu antičke Narone.

Arheološki muzej Narona od 2013. godine provodi trogodišnji projekt 3D skeniranja kipova iz Augusteuma u svrhu dokumentiranja, zaštite i prezentacije ovog jedinstvenog nalaza.
Gaj Julije Cezar Oktavijan (lat. Gaius Julius Caesar Octavianus), pranećak velikog vojskovođe i državnika Gaja Julija Cezara prvi je ali i zasigurno jedan od najvećih rimskih careva. Iako je načelno poštovao institucije Rimske Republike Oktavijan je vladao autokratski i bio jedini gospodar rimske države. Privođenjem kraja razdoblja građanskih ratova donio je tzv. Pax Romana, čime je osigurao gospodarski i kulturni prosperitet, te uspostavio novi politički sustav. Preminuo je 19. kolovoza 14. godine u Noli kod Napulja, a nakon smrti je deificiran.

Štovanje carskog kulta potvrđeno je i u antičkoj Naroni. U Vidu je 1995.i 1996. godine istražen hram u kojem je pronađena najbrojnija skupina carskih kipova na prostoru nekadašnjeg Rimskog Carstva. Među brojnim kipovima monumentalnošću i kvalitetom izrade ističe se mramorni kip imperatora koji predstavlja cara Augusta.
Projekt financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Translate »
Skip to content