Vijesti

114 posts

Glavne vijesti

Izložba Arheologija i turizam

U Arheološkom muzeju Narona 29. rujna 2010.  biti će otvorena izložba pod nazivom “Arheologija i turizam” , Arheološkog muzeja u Zagrebu.  Izložba će biti postavljena u prostorijama Muzeja do 29.listopada 2010.

Restauratorsko-konzervatorska radionica

U prostorijama nekadašnje arheološke zbirke u Vidu, u prizemlju škole uređene su i opremljene prostorije Arheološkog muzeja Narona. Sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske uređeni su prostori muzejske čuvaonice i restauratorsko-konzervatorske radionice u kojoj će se obavljati prezervacija i inventarizacija arheološke građe koja se nalazi u Muzeju, kao i građe sa […]